7 12

Algemene voorwaarden

 • Een geldig persoonsgebonden INF/NFN-kaart én legitimatie is verplicht om te worden toegelaten tot ons terrein. Voor gasten die maximaal een week komen proefkamperen is alleen legitimatie verplicht.
 • Bij reserveringen dient 25% van de totaalprijs van de boeking te worden aanbetaald. Het restantbedrag wordt afgerekend 2 weken voor aankomst.
 • Zodra het volledige bedrag is betaald en de boeking is bevestigd, geldt het volgende: Indien je besluit om de reservering te annuleren, kunnen we helaas geen terugbetaling doen van het volledige bedrag. We begrijpen echter dat onvoorziene omstandigheden kunnen optreden, en daarom raden we ten zeerste aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Een boeking is definitief, nadat de aanbetaling is bijgeschreven op de bankrekening van Ostana.
 • Bij vroegtijdig vertrek van een gereserveerde plaats is het volledige bedrag voor de gereserveerde periode verschuldigd.
 • De door u tijdens de reservering eventueel aangegeven kampeerplaats is indicatief. De uiteindelijke plaats wordt door de beheerder bepaald.
 • Aankomst is in principe na 14.00 uur en vertrek vóór 12.00 uur. Uitsluitend na (telefonisch) overleg met de beheerder kan van de aankomst- en/of vertrektijd worden afgeweken.
 • Veiligheid staat bij onze vereniging voorop. Dit geldt zeker voor de gasinstallaties van de caravan of Camper. Deze worden tweejaarlijks gekeurd volgens FOCWA en/of TÜV normen. Alle caravans zijn voorzien van een gasdrukregelaar met een afblaasventiel. Indien u ons terrein wilt bezoeken verwachten wij van u, dat de gasinstallatie van de caravan volgens een van deze normen is gekeurd door een erkend keuringsbedrijf. Hiermee willen wij u en onze leden een veilig verblijf op het terrein bieden.
 • Op een kampeerplaats mag één kampeermiddel met maximaal 1 bijzettentje staan.
 • Ons terrein is toegankelijk met een toegangscode. Deze krijgt u van de beheerder bij aankomst.
 • Wanneer de temperatuur het toelaat, wordt u geacht naakt te recreëren. Dit geldt ook voor bezoekers, in ieder geval bij en in de vijver.
 • Het is verboden foto’s of video's te maken zonder toestemming van de beheerder of van het bestuur. Ten allen tijde moet er toestemming zijn van de in beeld gebrachte personen; als dit jongeren betreft is toestemming van de ouders noodzakelijk.
 • Het zichtbaar dragen van piercing(s) door of in geslachtsorganen is op Ostana niet toegestaan.
 • Tussen 23.00 en 08.00 uur moet het echt rustig zijn op de camping. Daarom vragen wij u het volume van uw radio en TV laag te houden. Gebruik hiervan moet beperkt blijven tot de eigen caravan of tent. Denk ook aan het geluid dat u zelf produceert met Uw stem. Geluidsapparatuur mag niet hoorbaar zijn buiten de eigen kampeerplaats.
 • Gebruik van airco is vanwege geluidsoverlast en belasting van het elektriciteitsnet niet toegestaan.
 • Het gebruik van plastic grondzeil in de voortent is niet toegestaan.
 • Chemische toiletten mogen alleen geleegd worden op de daarvoor bestemde plekken. Deze bevinden zich aan de buitenkant van beide toiletgebouwen.
 • Bij Ostana scheiden wij afval zoveel mogelijk.
 • Voor papier en karton is een container aanwezig op het milieuplein bij de poort. Glas en glasafval vragen wij u gescheiden in te zamelen en in de glascontainer op het milieuplein te doen. Voor het rest afval staan daar ook containers, indien mogelijk neem het mee naar huis.
 • Gebruik van de (zwem)vijver is op eigen risico. Ostana stelt uitdrukkelijk dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen als zij spelen bij en in de zwemvijver. Ter plaatse staan borden met verdere aanwijzingen.
 • Op het terrein staan op enkele plaatsen speeltoestellen. Het gebruik hiervan is eveneens op eigen risico en de verantwoording van de ouders.
 • Het meebrengen van kleine huisdieren naar Ostana is toegestaan. Daarbij gelden de volgende regels: Ze dienen kort aangelijnd te blijven en mogen geen overlast bezorgen.       Rondwandelen met de huisdieren op het terrein is niet toegestaan. Wij vragen u uw hond buiten de poort uit te laten. Neem daartoe de kortste weg van uw kampeerplaats naar de poort en ruim eventuele ongelukjes direct op. In de gebouwen en op het strand worden huisdieren niet toegelaten. Dat geldt natuurlijk niet voor hulp- en geleidehonden wanneer deze in functie zijn.
 • Het gebruik van een eigen barbecue is alleen toegestaan wanneer de grootste voorzichtigheid in acht wordt genomen en er een emmer zand of water in de onmiddellijke nabijheid is. Let wel: de barbecue mag niet direct op de grasmat staan. Een open vuur is niet toegestaan omdat het te gevaarlijk is. Het stoken van een zogenaamde 'vuurkorf' mag wel, mits voorzorgsmaatregelen zijn genomen (een emmer zand of water in de onmiddellijke nabijheid).
 • Op het terrein van Ostana houden we ons aan de bepalingen van de wegenverkeerswet.  Er gelden dezelfde regels als voor een woonerf. De maximale snelheid is dus stapvoets, en voetgangers hebben voorrang. Auto’s mogen alleen op de kampeervelden komen om het kampeermiddel te plaatsen en weer op te halen en dienen daarna op de parkeerplaats te worden gezet. Wij vragen u om uw auto voorwaarts te parkeren tussen de palen en om de van de beheerder ontvangen parkeerkaart zichtbaar bij de voorruit neer te leggen. Er mag niet geparkeerd worden op de doorgaande paden omdat deze vrij moeten blijven voor de hulpdiensten. Voor het brengen van goederen (bijv. boodschappen) van de parkeerplaats naar de kampeerplaats zijn karren beschikbaar. Deze dienen na gebruik weer te worden teruggezet. Voor motoren is er een overdekte parkeerruimte. Met bromfiets, motor of scooter mag niet met ingeschakelde motor op het kampeerterrein gereden worden. Wanneer u 's avonds na 23.00 uur met de auto terugkomt op het terrein, dient u omwille van de rust, de auto te parkeren op de nachtparkeerplaatsen direct achter de poort. Wij vragen u om uw auto de volgende ochtend weer op een gewone parkeerplaats te zetten.
 • Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten op het terrein, is voor eigen risico.
 • Naturistenvereniging Ostana is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade aan personen en/of  persoonlijke eigendommen.
 • Het bestuur van Ostana is bevoegd om aan ieder bezoek terstond een eind te maken indien, naar het oordeel van de beheerder, houdingen en/of gedragingen van de bezoeker(s) gedurende de tijd van het bezoek op het terrein of tijdens het gebruik van aan de vereniging toebehorende materialen of onder haar berusting zijnde goederen, daartoe aanleiding geven.
 • Door het invullen van het digitale reserveringsformulier verklaart u op de hoogte te zijn van de privacy policy van Naturistenvereniging Ostana zoals aanwezig op de website (www.ostana.nl).
 • Bij het niet voorzien van deze algemene voorwaarden beslist het bestuur. Indien er geen bestuurslid aanwezig of bereikbaar is, beslist de beheerder.

Versie Januari 2024

Naturistenvereniging Ostana

 
Oude Buurserdijk 201
7546 PS   Enschede   
Nederland
 
+31 (0)53 428 27 23
 
ofni.[antispam].@ostana.nl
https://www.ostana.nl
 
NL25RABO0156078813
kvk:40073009
btw:NL005815411B01

Route

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?